Dünyada En Çok Okunan Kitap

Dünyada En Çok Okunan Kitap

Seçim Çalışmaları Tam Gaz

Seçim Çalışmaları Tam Gaz

Nur Talebelerinden Seçim Mesajı

Nur Talebelerinden Seçim Mesajı

YÜZYILIN MİTİNGİ

YÜZYILIN MİTİNGİ

REKTÖR POLAT’A VEDA YEMEĞİ

REKTÖR POLAT’A VEDA YEMEĞİ

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri ne yapmalı?
  • Ana Sayfa » Gündem
  • 25 Nisan 2018 - 18:53:28
Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri ne yapmalı?

DPB, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olmak isteyen kamu görevlileriyle ilgili rehber yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olmak isteyen kamu görevlileriyle ilgili rehber yayımlandı.

Buna göre, milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin izlemeleri gereken yollar anlatıldı.

Görevden ayrılması gerekenler

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olmaları durumunda görevden ayrılmaları gerekiyor.

Kamu görevlilerinden seçimde aday olacakların istifa veya emeklilik yoluyla görevlerinden ayrılmak istemeleri halinde dilekçelerini en geç 26 Nisan 2018 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yine en geç bu tarihte saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekiyor.

Görevden ayrılma dilekçesi

Görevden ayrılma dilekçesinin özel bir şekli bulunmuyor. Her dilekçede bulunması gereken şekil özelliklerinin yanında “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde bir ifade yeterli olacak.

İstifa edenlerin hakları

Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurların, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkân bulunmuyor.

Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurların aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak, bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecek.

İstifa sonrası geriye dönüş

Seçimler nedeniyle görevden ayrılanların kurumlarına tekrar dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunuyor.

Seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak istifa edenlerden yeniden memuriyete dönmek isteyenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinde yer alan iki defadan fazla istifa etmiş olanların memuriyete dönemeyeceğine ilişkin kısıtlamalara tabi olmayacaklar.

Göreve tekrar dönemeyecekler kimlerdir?

298 sayılı Kanun’un ek 7’nci maddesine göre görevden ayrılan; yüksek mahkeme üyelerinin, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

Göreve dönüş dilekçesinin şekli

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmuyor. Dilekçede, “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanun’un ek 7’nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum.” şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacak.

İstifa sonrası atama zamanı

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanların, kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün bulunuyor.

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış ya da aday olmuş ancak seçilememiş kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar, en son YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip bir aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılabilecek olup, bu süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmuyor.

Göreve dönüşte belge ibrazı

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekiyor. Ancak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olma gerekçesiyle görevlerinden ayrılmakla birlikte adaylık için başvurusu bulunmayanların göreve dönüşleri 657 sayılı Kanun’un 92’nci maddesi kapsamında mümkün olabilecek. Bu durumdakilerin istifaları da mezkûr hükümdeki iki defa istifa kapsamında değerlendirilecek. (İLKHA)

Muş nöbetçi eczaneleri
Weather for the Following Location: Mus map, Turkey
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz